is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jr Ibsen is een zeldzaam groot kunstenaar en dichter en Bygmester Solness is zijn meesterstuk, dunkt mij, ook nog nadat ik zijn bijzonder mooi laatste werk heb gelezen. — Menschen als Solness-Multatuli weten niet, wat ze doen, als ze niet berekenen de hoogte van een toren , niet de draagkracht van eene spanning, niet het montant van de gestolen buffels in de maand Februari 56, niet een nieuw bewijs zoeken voor Pythagoras' wijsheid, — niet eene kunstreis naar Italië beramen. —

Vosmaer heeft dit alles niet verstaan. Zijne brochure „Een zaaier — doelend op Multatuli's motto: Een zaaier ging uit om te zaaien — is ,,naïef werk, heel naïef werk. Vosmaer was niet op de hoogte en werd op zijne beurt een „Bygmester Solness". — Het leven is zoo mooi, en Göthe, over wiens werk zooveel gezegd is, heeft t weer zoo heel precies getypeerd in Faust, waarin heel het leven, tot op onze dagen, is getypeerd: Du gleichst dem Geist, den du begreifst. —

Dekker hield niet van Göthe — Dekker hield van niemand, zeker van geen letterkundige. Dekker kon niet liefhebben, ik heb 't al her-