is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haaldelijk gezegd, dan alleen zichzelven en als A ous datgene wat uit hem vloeide. Zijne eigen scheppingen zou hij vernietigd hebben , als God — zoodra hij bemerkte, dat zij misbruik maakten van den vrijen wil hun bij Gods bevel geschonken. — Dekker hield van niemand dan van zichzelven en van wat uit hem „geëmaneerd" was, — geestelijk.

Vleeschelijk niet? — De emanatie-leer heeft geene theorie voor het vleeschelijke, ze kent het vleeschelijke niet; — maar als wij haar aanvullen, of als wij haar zien willen in de vleeschelijke afstammelingen , komen we tot het besluit, dat ze daar niet te zien is, indien er al emanatie is — öf dat het geëmaneerde ontzettend veel van den Nous kan verschillen, meer nog dan de Epicuristen en de Stoïcijnen, uit den Nous Socrates geboren. Dekker eischte geene liefde van zijne kinderen wegens zijn vaderschap alleen — hij had geene liefde voor hen krachtens zijn vaderschap alleen — zij hadden hem niet lief met vanzelf sprekende liefde. De kinderen vonden leugen in Dekker's literaire werken. Zooals ik in het begin van dit opstel al gezegd heb: ze hebben getracht zijne Ideën te parodiëeren.