is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oude illusie van hem geweest, schrijver te zijn. En als hij rijk geweest ware, neen .... dan zou hij waarschijnlijk niets geschreven hebben Hij vond het nu recht prettig, dat hij Dr. Stamkart ƒ400 geven kon en zelf er f 500 ontving.

V.

„Ik ben geen schrijver!" zegt Multatuli herhaaldelijk; ook die leus is voor de menigte onwaar, is valsch. Hij wou niets liever zijn dan schrijver, en na de verschijning van den Havelaar wist hij heel goed, dat hij een voornaam schrijver was. Van Lennep schrijft aan Jan of de Vries:

„ t is bl #mooi!" — moot! niet: 't is vree-

selijk; niet: dien man is onrecht gedaan; niet: de Javaan wordt mishandeld; — maar alleen: mooi! — en dat vindt Dekker heerlijk. —

Zooeven nog heb ik geciteerd, hoe hij over zijne schrijverij dacht na de Minnebrieven; vroeger heb ik al medegedeeld, dat hij zijne eischen indertijd aan Rochussen, toen de Max Havelaar nog niet gedrukt was, zoo hoog stelde, omdat hij naar Indië teruggaande zijne schrijverstoekomst en zijn martelaarschap moest opofferen. Meerkerk, Multatuli. 18