is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

man, die „zulke kunst" geleverd had, steun willen verleenen, opdat hij meer leveren zou ! — Dekker had zich vergist en werd boos, andermaal boos, en wou geen schrijver zijn, d. w. z. hij wou „van beroep" geen schrijver zijn, hij „verachtte zijn publiek met groote innigheid." Het publiek heeft dat, volkomen consequent, opgevat, zooals de geloovigen het opvatten, als de dominee ze en corps voor ,,verdoemelingen" uitmaakt; die dominee krijgt de mooiste beroepen. Dekker heeft voor zoo'n beroep bedankt.

VI.

De beteekenis van Dekker's geschriften kan eerst veel later eenigszins juist worden bepaald; aan de „critiek" van tijdgenooten hecht ik weinig waarde — niet alleen, omdat men gewoonlijk zijn oordeel over alles en nog wat zoo maar dadelijk gereed moet hebben en onfeilbaar zijn voor de geabonneerden, die anders een anderen gids nemen, of omdat men al doende zich zeiven zoo eminent gaat vinden, dat 't hoofd duizelig begint te worden — maar vooral op grond van de ervaring. Meesterwerken zijn in den tijd