is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

145 van den Bundel Brieven '62— '63, waar hij' zichzelven voorstelt als Sint-Jozef, maar tevens Mimi eraan herinnert, dat hij lang niet altijd als Sint-Jozef is. Dat is eene soort van oprechtheid, waarover hijzelf menigmaal den staf gebroken heeft, — en die door niemand meer als goede munt wordt aangenomen.

VII.

Mooi is Multatuli's werk altijd, als hij, zich hoog boven het ordinaire leven gevoelend, van die hoogte tot ons spreekt, hetzij dat hij ons ons eigen leven laat zien, zooals het in hem weerkaatst, hetzij dat hij zijne idealen boven onze hoofden laat schitteren. Zijne weduwe heeft, onder zijne goedkeuring, eene Bloemlezing gemaakt, en het moet nu een beetje dwaas lijken, dat ik eene andere Bloemlezing zou willen samenstellen. Toch is het zoo. Doch voor critiek is het hier de plaats niet — en bovendien ook die zou maar heel relatieve waarde bezitten.

Ik geloof echter, dat alleen hij eene nieuwe en tennaastenbij goede Bloemlezing zou kunnen samenlezen, die meegesleept door Dekker's weer-