is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of Soendaneesche literatuur zoeken — de Javanen zouden aan zulke inenschen onder hunne stamgenooten niet gelooven; en dit bewijst niets tegen de schoonheid van die vertelling, maar het bewijst alleen, dat de werkelijkheid van het leven daarginds niet is weergegeven in dat verhaal.

„De mijmering

Over een ding, is teerder dan het ding Alles is anders in de werkelijkheid, dan Dekker het ziet, dan Dekker het ons doet zien. Ook zijne kracht in woorden is anders dan zijne kracht in de daad. Vreeselijke uitbarstingen hebben er plaats; dan dondert hij als Jupiter en zijne omgeving beeft; maar de toorn houdt niet aan, de kracht breekt en Jupiter zijgt vermoeid neer. Hij haat niet, hij is koppig, — maar spoedig v/eet hij eene wonderbare fierheid te brengen in het verhaal, dat zijne boosheid wettigen en zijne koppigheid verontschuldigen moet — zonder boosheid en koppigheid te noemen. Zijn meesterschap toovert het nu om in karakter.

Een bewijs is o. a de brief aan den GouverneurGeneraal in-ruste — Die brief is mooi, is aandoenlijk — maar hoe komt hij er toe hulp te