is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vragen aan den man, die hem zoo schandelijk onrechtvaardig behandeld had ? Men vraagt geen steun aan zulke lui!

Hij heeft dit zelf gevoeld. Als zijn broer Jan hem later onrechtvaardig behandelt en Tine eenige hulp van Jan aanneemt, verwijt hij haar dat in bittere woorden. Ze had moeten zeggen: ..Jan, je bent niet waard ons te helpen!"

Welnu, Dekker had Duymaer van Twist gesmeekt hem te hooren — en dat van Twist dit niet gedaan heeft, blijft zijne schande — maar Dekker had dien man niet meer mogen schrijven. Hij had zich tot de Kamer, tot den Koning moeten richten, of wat ook, maar zich niet moeten wenden tot van Twist. —

Doch zoo verval ik in de zoo even gelaakte dwaasheid: Dekker kon niet anders.

En waarom niet? — Was hij een zenuwlijder? Ik geloof het niet. Maar zijne heimelijke begeerte, het denkbeeld, dat hem verteerde, dat al zijn willen in beslag had genomen, jaren lang, en -hem nooit verlaten heeft, — maar dat hij nooit openlijk heeft durven zeggen — was ten koste van wat of waardoor ook een groot man te worden, — en in dit groot ligt besloten: