is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal met den diepsten eerbied voor dezen eenvoudigen en braven man vervuld zijn. Hem kennen was hem liefhebben, want hij was de beminnelijkheid zelve.

Maar daarnaast bezat hij een karakter, dat stand wist te houden ondanks alle moeilijkheden en dat zonder transigeeren steeds voor oogen hield het ideaal waarvoor hij werkte.

Wie zal het wagen van dit zoo rijke leven, dat de tweede helft van een XlXe eeuw, ja, een stuk van die eeuw is, een beschrijving te geven, die ook maar bij benadering volledig zou mogen heeten?

Dit werk is voor later, als men een man zoo veelzijdig als Reclus behoorlijk een plaats kan geven in de lijst van zijn tijd.

In de wetenschappelijke wereld heeft hij geschitterd als een ster van de eerste grootte en in de toekomst zal niemand meer de aardrijkskunde kunnen beoefenen zonder bekend te zijn met zijn meesterwerk .La Géographie Universelle." Als men de statige 19 groote deelen voor zich ziet, dit monimentum aere perennenius, dan krijgt men respekt voor zoo'n werkkracht, die alleen deed wat nu meestentijds door een verzameling geleerden geschiedt, en leest men erin, dan wordt men medegesleept door den heerlijken stijl en de liefde die spreekt voor het door hem behandelde werk. Voor mij is aan dat werk een bizondere herinnering verbonden. Toen ik in de gevangenis was en daar mijn tijd dood moest maken met doosjes plakken, later met diktaten schrijven, kreeg ik ten slotte