is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij op een bescheiden voet, goeddoende waar hij kon en steeds bereid om anderen te helpen. Geleerd was hij als weinigen en toch geen arbeid, hoe klein ook, werd door hem te min geacht om verricht te worden. Als hij kwam op het redaktiebureau van een klein anarchistisch blaadje, dan was zijn eerste vraag of hij niet helpen kon en zonder te vragen wat het was, deed hij het noodzakelijke werk. Zoo heeft men dezen grooten geleerde, voor wien als blijk van hulde al de leden van het Geografisch Genootschap te Londen zich eenmaal bij zijn verschijning van hun zetels verhieven, meermalen gevonden aan het plakken van bandjes der bladen, die verzonden moesten worden. En wat hij gedaan heeft hier om een blad te slichten, dair om een ander te steunen, dat zal wel nooit geheel geweten worden.

In verzet kwam hij tegen alle willekeur en onrecht, Zoo deed hij reeds als 18 jarig jongeling mede aan de republikeinsche beweging van 1848 en de staatsgreep van 1851 noodzaakte hem Frankrijk te verlaten. Hij bereisde Europa en Amerika gedurende vele jaren, totdat hij, in 1857 teruggekomen, opzien verwekte door zijn artikelen in de „Revue des Deux Mondes."

In verzet kwam hij tegen de onderdrukking der arbeiders en toen de Internationale gesticht werd, om de arbeiders op te roepen zich vrij te maken van het kapitalistische juk, toen sloot hij alweer zich daarbij aan.

In verzet kwam hij tegen de Duitschers in 1870, die den brutalen moed hadden het beleg te slaan om Parijs