is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Karakteristiek is ook het artikel dat hij schreef in den almanak van den ook reeds overleden Argyriadès, die in 1894 verscheen en waarin hij tegenover de bekende Civitas Dei (de Godsstad) plaatste de Cité du bon accord (de Harmoniestad,) waarin alle menschen naast en met elkander leven in de schoonste overeenstemming, ten einde elkaar het leven in de korte spanne tijds, die wij leven, zoo aangenaam mogelijk te maken.

Voor hem was niet het hoofdwerk zijn Géographie Universelle, maar het nu aangekondigde L'homme et la Terre (de mensch en de aarde,) waarvan het andere de voorrede is. In dit kostbare erfstuk, dat hij der menschheid naliet als de vrucht van zijn rijken en rijpen geest, kon hij geven wat hij anders misschien gegeven had in het twintigste deel der Géographie Universelle.

Maar onder al zijn studiën door wijdde hij zich steeds aan de propaganda van het anarchisme, want menig manifest verscheen er van zijn hand, menig artikeltje schreef hij nu eens voor dit en dan voor dat blad. Men leze ook zijn schoon boek L'évolution, la révolution et 1'idéal anarchique (De evolutie, de revolutie en het anarchistisch ideaal,) waarin hij een prachtig pleidooi levert om te bewijzen dat de tegenstelling van evolutie en revolutie onzinnig is, daar beiden elkander aanvullen en de revolutie in de geheele natuur niet anders is dan de sluitsteen der evolutie. Dit werk wordt hierbij vertaald in het Nederlandsch aangeboden als een aanwinst der anarchistische letterkunde. — En hoe talrijk is het aantal van hen, die door hem

i