is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

De evolutie is de eindelooze beweging van al wat bestaat, de onophoudelijke vervorming van het heelal en van al zijn deelen sinds den eeuwigen oorsprong en gedurende de oneindige reeks der eeuwen. De melkwegen die hun verschijning maken in de onbegrensde ruimte, die zich gedurende de millioenen en milliarden eeuwen verdichten en oplossen; de sterren en sterrebeelden die ontstaan, die zich vereenigen en die sterven; ons zonnestelsel met zijn centrale ster, zijn planeten en manen en in de enge grenzen van onzen kleinen uit land en water samengestelden aardbol; de bergen die verrijzen en die opnieuw verdwijnen; de oceanen die zich vormen om eindelijk op te drogen; de rivieren die men ziet schitteren in de valleien, dan droog worden als de ochtenddauw; de geslachten der planten, dieren en menschen die elkaar opvolgen en onze millioenen on waarneem bare levens, van den mensch tot de vlieg, dat alles is slechts een verschijnsel van de groote evolutie, alle dingen in eindelooze dwarreling meeslepend.

Wat beteekenen in vergelijking van dit allereerste feit der evolutie en van het algemeene leven al die kleine gebeurtenissen, revoluties geheeten, astronomische, geologische of politieke? Bijna onvoelbare trillingen, men zou kunnen zeggen schijnsels. Bij myriaden volgen de revoluties elkander op in de algemeene