is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

evolutie; maar hoe klein zij ook zijn, zij maken deel uit van deze oneindige beweging.

Zoo ziet de wetenschap geen tegenstelling tusschen deze twee woorden: evolutie en revolutie, die sterk op elkaar gelijken, waar die in de gewone taal gebruikt worden in een zin geheel verschillende van de oorspronkelijke beteekenis. In plaats van daarin te zien feiten van dezelfde orde slechts verschillende door de uitgebreidheid der beweging, geven de vreesachtige menschen die door elke verandering vervuld worden met schrik, aan deze twee woorden een geheel tegenovergestelde beteekenis. De Evolutie, gelijkstaande met gradueele, onophoudelijke ontwikkeling van denkbeelden en zeden, wordt voorgesteld alsof zij precies het tegendeel was van die vreeselijke zaak, de Revolutie, die min of meer ingrijpende veranderingen in de feiten te weeg brengt. Met een schijnbare of zelfs oprecht gemeende geestdrift spreken zij over de evolutie, over langzame vorderingen die plaats hebben in de hersencellen, in het geheim van het verstand en hart, maar men spreke hun niet over de verfoeilijke revolutie, die plotseling aan de geesten ontsnapt om in de straten uit te barsten, vergezeld soms door het gehuil der massa en het geklingklang der wapenen.

Eerst moeten wij konstateeren dat men het bewijs levert van onkunde door tusschen de evolutie en revolutie een kontrast te maken als tusschen vrede en oorlog, van zachtheid en geweld. Revoluties kunnen vreedzaam plaats hebben ten gevolge van een plotselinge verandering van het milieu, een verandering in de belangen met zich meeslepende; evenzoo kunnen evoluties zeer werkzaam zijn, vermengd met oorlogen