is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en vervolgingen. Als het woord evolutie graag wordt aanvaard door hen zelfs die de revolutionairen met afschuw beschouwen, dan komt dit omdat zij zich geen rekenschap geven van haar waarde, want zij willen tegen geen prijs iets weten van de zaak zelve. Zij spreken goed over den vooruitgang in algemeene termen, maar zij verwerpen den vooruitgang in het bizonder. Zij vinden dat de hedendaagsche maatschappij, hoe slecht zij is en hoe slecht zij haar zelve zien, behouden moet blijven, het is hun voldoende dat zij aan hun ideaal voldoening schenkt: rijkdom, macht, welvaren, aanzien. Omdat er rijken en armen, machtigen en onderdanen, meesters en knechts, Cesars zijn die aanvoeren in den slag en gladiatoren die gaan sterven, daarom hebben de verstandige lui zich te stellen aan de zijde der rijken en meesters, ten einde zich tot hovelingen der Cesars te maken. Deze maatschappij geeft brood, geld, eer, betrekkingen,welaan! datdemenschen van geest hun best doen om hun deel en wel hét grootst mogelijke, te krijgen van alle geschenken van het lot. Als eenig goed gesternte bij hun geboorte hen heeft vrij gesteld van allen strijd door hun als erfdeel te geven het noodzakelijke en overvloedige, waar zouden zij zich dan over beklagen? Zij trachten zichzelven te overtuigen dat de heele wereld even voldaan is als zij het zeiven zijn: voor den verzadigden mensch heeft elkeen goed gedineerd. Wat den egoïst aangaat dien de maatschappij nietrijkelijk heeft bedeeld, van zijn wieg af aan en die voor zichzelf ontevreden is met den toestand, hij kan althans hopen door intrigeeren en vleien zijn plaats te veroveren door een gelukkig toeval of zelfs door een verwoeden arbeid in dienst der machtigen. Hoe zou het voor hem te doen zijn