is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anderen tak. De bloem is niet de verlenging van het blad, de stamper niet van de vezel en de eierstok verschilt van de organen, die het de geboorte hebben geschonken. De zoon is niet de voortzetting van den vader of moeder maar een nieuw wezen. De vooruitgang heeft plaats door een onophoudelijke verandering der punten van uitgang voor elk individu afzonderlijk. Evenzoo gaat het met de soorten. De geslachtsboom der wezens is evenals de boom zelf, een samenstel van takken waarvan elke zijn levenskracht niet vindt in den voorafgaanden tak maar in het sap. Met de groote historische evoluties is het niet anders gelegen.

Als de oude lijsten, de vormen van het organisme te eng zijn geworden en niet meer voldoende verplaatst het leven zich om zich te verwezenlijken in een nieuwen vorm. Een revolutie heeft plaats.

II.

De revoluties zijn niet noodzakelijk een vooruitgang evenmin als de evoluties altijd gaan in de richting der rechtvaardigheid. Alles verandert, alles beweegt zich in de natuur van een eeuwige beweging, maar als er vooruitgang is, kan er ook achteruitgang zijn en als de evoluties neigen tot een vermeerdering van leven, er zijn er ook die neigen tot den dood. De stilstand is onmogelijk, alles beweegt zich in deze of gene richting en de stijve reaktionair, de zoetsappige liberaal die kreten van schrik slaken op het vernemen van het woord revolutie, gaan toch ondanks