is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zichzelf in de richting der revolutie, de laatste, n.1. die van de groote rust. De ziekte, de ouderdom, het koudvuur zijn evoluties op dezelfde wijze als de huwbaarheid. De komst der wurmen in het lijk, evenals het eerste geschreeuw van het kind wijzen er op dat zich een revolutie heeft voltrokken. De fysiologie, de geschiedenis zijn daar om ons te bewijzen dat er evoluties zijn die het verval heeten en revoluties die de dood zijn.

De geschiedenis der menschheid, ofschoon zij ons slechts half bekend is, alleen gedurende een korte periode van eenige duizenden jaren, biedt ons reeds tallooze voorbeelden aan van volkeren, steden, keizerrijken die op ellendige wijze ondergingen ten gevolge van langzame evoluties die ze ten val sleepten. Veelvuldig zijn de feiten die deze ziekteverschijnselen van naties en geheele rassen hebben kunnen bepalen. Het klimaat en de grond kunnen slechter worden, zooals het gebeurd is met groote streken in Midden Azië, waar meren en rivieren zijn opgedroogd, waar zoutachtige schimmels vroeger vruchtbare terreinen hebben bedekt.

De invallen van vijandelijke horden hebben heele streken verwoest op een manier, dat zij voor altijd vernield blijven. Echter menige natie is weer kunnen opbloeien na de verovering en de moorden, zelfs na eeuwen van onderdrukking: als zij weer inzakt tot de barbaarschheid of geheel sterft, dan liggen de oorzaken van haar terugvallen en ondergang in haar zelve en in haar innerlijke samenstelling, niet in de uiterlijke omstandigheden. Er bestaat een opperste oorzaak, de oorzaak der oorzaken, die de geschiedenis van het verval samenvat. Het is de samenstelling