is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijwonen, dat, hoe beperkt hij zij in de ruimte en in den duur der eeuwen, toch erin slaagt zijn persoonlijken stempel te drukken op de omringende wereld, ten einde deze te wijzigen op definitieve wijze door de wet, door de vervulling van een wet, door de toepassing van een handeling, soms zelfs door een mooi woord dat het heelal niet zal ver- j geten. Het is gemakkelijk in de geschiedenis duidelijk het spoor terug te vinden van duizenden helden die men weet dat persoonlijk op krachtige wijze hebben medegewerkt aan den kollektieven arbeid der beschaving.

De zeer groote meerderheid van menschen is samengesteld uit individuen die zich laten leven zonder moeite evenals een plant leeft en die geenszins trachten te reageeren, noch in het goede noch in het kwade, op het milieu waarin zij geworpen zijn evenals een droppel water in den Oceaan. Zonder dat men hier de eigenwaarde wil vergrooten van den mensch die zich bewust is geworden van zijn handelingen en vastbesloten om zijn kracht aan te wenden voor het ideaal, is het zeker dat deze mensch een geheele wereld vertegenwoordigt in vergelijking van duizend anderen, die leven in de gevoelloosheid van halve dronkenschap of in den absoluten slaap der gedachte en die zonder het minste innerlijk verzet loopen in de rijen van een leger of in een processie van beêvaartgangers. Op een gegeven oogenblik kan de wil van een mensch zich plaatsen tegenover de panische beweging van een geheel volk. Sommige gevallen van heldendood bevinden zich onder de groote gebeurtenissen van de geschiedenis der volkeren, maar hoeveel

EVOLUTIE. 3