is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belangrijker was de rol der levenden, die zich wijdden aan het algemeen welzijn!

Hier moet men met zorg onderscheiden, want dubbelzinnigheid is gemakkelijk en als men spreekt van „de besten" laat men zich gemakkelijk meeslepen om dit woord op te vatten als „aristokratie" in den gewonen zin. Een heel aantal schrijvers en sprekers, vooral onder hen die behooren tot de klasse waarin de bekleeders van macht behooren, spreken graag over de noodzakelijkheid om aan het bestuur der maatschappijen een groep uitverkorenen te plaatsen, die dan vergeleken wordt met de hersenen in het menschelijk organisme. Maar waar is de „groep uitverkorenen" die tegelijkertijd verstandig en sterk is, die in haar handen de regeering der volkeren moet houden ? Het spreekt vanzelf: allen die regeeren en bevelen: koningen, prinsen, ministers en afgevaardigden, die met zelfvoldoening naar hun eigen persoon zien, antwoorden in alle naïveteit: „Wij zijn de uitverkorenen, wij vertegenwoordigen de hersenen van het groote politieke lichaam." Bittere bespotting, die aanmatiging van de officieele aristokratie, die zich verbeeldt de werkelijke aristokratie te zijn van de gedachte, van het initiatief, van de verstandelijke en zedelijke evolutie! Het tegendeel is veeleer waar of omvat althans voor het grootste gedeelte de waarheid van het gezegde waarvan Leopold Ranke zich bedient in zijn geschiedenis: „dikwijls verdiende de aristokratie den naam van „kakistokratie." Wat b.v. te zeggen van de bloem van den Franschen adel, die onlangs, om spoediger aan den brand van een bazar te ontsnappen, stokslagen, en schoppen richtte op het gezicht en de buik van vrouwen!