is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gekomen is om ze toe te passen, dan aarzelt hij niet. In de „groote''Amerikaansche republiek werpt president Cleveland de federale troepen op de werkstakers van Illinois op gevaar af om de burgers te laten dooden die in de volle uitoefening zijn van hun wettelijk recht en in het kleine Zwitsersche kanton Uri doen andere soldaten „de orde heerschen" met geweerschoten gericht op hun broeders, de arbeiders. Het is dus niet zonder kwetsing van hun zedelijke waardigheid, hun vrij en oprecht initiatief, dat onverschillig in welk land, mannen die beweren weer meesters te worden van zichzelven, gedurende jaren een soort van leven moeten leiden dat van hun zijde de stille aanvaarding van grofheden en beleedigingen omvat, en boven alles het stellen van een andere gedachte, van een anderen wil, van een ander gedrag in de plaats van de hunne. De soldaat heeft niet straffeloos gedurende twee of drie jaren zijner jeugd gezwegen, doordat hij beroofd was van de vrije uitdrukking is het denken zelf aangetast.

En met alle andere staatsinstellingen, hetzij ze zich noemen „liberaal," „beschermend" of „onder voogdijschap" gaat het precies als met de justitie en het leger. Zijn zij niet noodlottigerwijze door hun werking zelve autoritair, misbruikend, slecht? De spotschrijvers hebben tot afmatting toegespot met de „kale koppen" der regeerings-administraties, maar hoe belachelijk al die penvoerders het ook voorstelden, ze zijn nog veel noodlottiger, ondanks zichzelven overigens en zonder dat men, wat ook, kan verwijten aan deze onbewuste slachtoffers van een politieken versteenden staat, die niet is in overeenstemming met het leven in zijn volle verscheidenheid. Onafhankelijk van