is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van volksvertegenwoordigers, zijn de instellingen, die in vorming zijn, de gevaarlijkste en trachten zich te vergrooten ten koste van de maatschappij, trachten het monopolie te vestigen in hun profijt. Zoo vervormt b.v. de esprit de corps (de korpsgeest) tusschen menschen die uit éénzelfde school met diploma komen, alle „kameraden", hoe flink ze ook zijn, in zooveel onbewuste samenzweerders, onderling verbonden voor hun bizonder belang en tegen het algemeen belang, in zooveel roovers die de voorbijgangers uitplunderen en de buit onder elkaar verdeelen. Ziet die toekomstige ambtenaren reeds in het collége (op de voorbereidende school) met hun genummerde kepis of op eenige universiteit met hun witte of groene petten: misschien hebben zij nooit een eed afgelegd als zij de uniform aandeden, maar als zij geen eed hebben gedaan, handelden zij niettemin volgens den kastengeest, vastbesloten om altijd het beste deel te nemen. Tracht het „monogram" der oude polytechniekers te verbreken, opdat een verdienstelijk man plaats kan nemen in hun rijen en ertoe komt dezelfde funkties of dezelfde eerbewijzen te deelen! De machtigste minister zou er niet toe kunnen geraken. Tegen geen prijs zal men den indringer aannemen. Laat de ingenieur, voorgevende zich zijn beroep te herinneren, met zooveel moeite geleerd, te korte bruggen, te lage tunnels of te zwakke muren maken voor reservoirs, het doet er weinig toe, maar vóór alles, hij moet gekomen zijn uit de school, hij moet de eer hebben, geweest te zijn onder het aantal studenten.

De sociale zielkunde leert ons dat men niet alleen de reeds gevestigde macht moet wantrouwen, maar