is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Republiek en van ganscher harte juichten zij de trilogie: Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap toe; in alle onnoozelheid dat zij op den morgen der zegenpraal betaalde funkties aannamen in de vaste verwachting dat hun toewijding aan de gemeenschappelijke zaak geen dag zou verzwakken. En eenige maanden later, toen deze zelfde kapitalisten aan het gezag waren, werden andere republikeinen blootshoofds en pijnlijk voortgesleept langs de boulevards van Versailles tusschen verschillende soldaten en ruiters. De menigte beleedigde hen, spuwde hen in het gelaat en onder die menigte gestalten vol haat en wraak onderscheidden de gevangenen hun oude kameraden in den strijd en in de verwachting.

Welk een langen wegeer is reeds doorloopen sinds den tijd waarin de opstandelingen van heden zijn geworden de behoudslieden van morgen! De republiek als gezagsvorm, is bevestigd en naarmate zij meer bevestigd werd, is zij de dienares geworden om alles te doen. Als door een beweging van een klok, even regelmatig als de schaduw op een muur, zijn al die vurige jonge lieden die de gebaren van helden maakten voor de politieagenten voorzichtige en bezadigde menschen geworden, daarna voldane burgers, eindelijk genieters en voorrechtenvreters. De toovenares Circe, beter gezegd de weelde van de fortuin en van de macht, heeft hen veranderd in zwijnen! En hun werk is het, de instelling die zij vroeger aanvielen te versterken. Zij noemen dit gaarne: „het konsolideeren van de veroveringen der vrijheid!" Zij schikken zich best in alles wat vroeger hun verontwaardiging wekte. Zij die donderden tegen de kerk en haar aanmatigingen,