is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de anthropometrie x) uitgevonden, een middel om heel Frankrijk te veranderen in een groote gevangenis. Men begint met het meten van werkelijke of vermeende misdadigers, dan meet men de verdachten en eens zullen allen op onteerende wijze gefotografeerd worden, behalve de regeerders. De psalmist zou gezegd hebben: „de politie en de wetenschap hebben elkander omhelsd."

Daarom, niets goeds kan er voor ons voortkomen uit de republiek en de republikeinen, die er gekomen zijn, d.w.z. die de macht bezitten. Het is een hersenschim in de geschiedenis, een onzin om het te hopen. De klasse die bezit en die regeert is noodlottigerwijze de vijandin van eiken vooruitgang. Het voertuig der moderne gedachte, der intellektueele en zedelijke evolutie is dat deel der maatschappij dat werkt en dat men onderdrukt. Dit deel werkt de gedachte uit, verwezenlijkt haar; dat deel brengt den socialen wagen, dien de behouders al schokkende onophoudelijk trachten te ontsporen op den weg, te slepen in den modder of te doen zinken in de moerassen naar rechts of links.

Maar, zal men zeggen, zijn niet de socialisten, de vrienden der evolutie en der revolutie, gelijktijdig eraan blootgesteld om hun zaak te verraden en zullen wij hen eens hun teruggaande beweging zien maken, als zij onder hen die „de openbare macht'' willen veroveren, dit werkelijk hebben gedaan?

Zeker, de socialisten, meesters geworden, zullen hetzelfde doen als hnn voorgangers, de republikeinen: I de wetten der geschiedenis zullen niet te hunnen

') Beschrijving van het menschelijk lichaam door meting, ten einde de identiteit van een persoon te kunnen vaststellen.