is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gunste veranderen. Als zij eenmaal den macht hebben, zullen zij niet nalaten zich daarvan te bedienen, al was het met de illusie of de pretentie om deze macht nutteloos te maken door een wegvegen van alle vijandige elementen. De wereld is vol van deze naïve eerzuchtigen, die leven in de denkbeeldige hoop de maatschappij te veranderen door een wonderbare geschiktheid tot bevelen; als zij bevorderd zijn tot den rang van chefs of ten minste in het groote raderwerk der hooge openbare betrekkingen zijn gezet, begrijpen zij dat hun geisoleerde wil geen vat heeft op de werkelijke macht, de intieme beweging van de meening en dat hun pogingen gevaar loopen verloren te gaan in de onverschilligheid en den kwaden wil die hen omringt. Wat blijft hun dus over dan de regeeringsgewoonte te volgen, hun familie te verrijken en betrekkingen te geven aan hun vrienden?

Ongetwijfeld, zoo zeggen de vurige autoritaire socialisten, de voorspiegeling der macht en de uitoefening van het gezag kunnen zeer groote gevaren opleveren voor de menschen die slechts bezield zijn met goede voornemens, maar dit gevaar is niet te duchten voor hen, die hun gedragslijn hebben afgebakend door een program, dat met de kameraden streng is besproken, deze zouden hen tot de orde weten te roepen bij verraad of plichtsverzuim. De programma's zijn behoorlijk uitgewerkt, geteekend en nog eens onderteekend; men maakt ze openbaar in duizenden exemplaren; zij worden opgeplakt op de deuren der zalen en elk kandidaat kent ze uit het hoofd. Dat zijn voldoende waarborgen. Zoo schijnt het. En toch de zin der woorden, zoo angstvallig besproken, wisselt van jaar tot jaar af naar