is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

franjes. Dan moet men glimlachjes, handdrukken en diensten weten te geven.

De menschelijke natuur wil het zoo en het zou onzerzijds ongerijmd zijn hierover de socialistische leiders hard te vallen, die eenmaal in het vaarwater der verkiezingen geraakt, eindigen met langzamerhand geslepen te worden tot bourgeois met ruime denkbeelden. Zij hebben zich onder bepaalde voorwaarden ermede bemoeid en deze bepalen hen op hun beurt. Het gevolg is noodlottig en de geschiedschrijver moet zich ertoe bepalen om het te konstateeren, om het aan te wijzen als een gevaar voor de revolutionairen die zich onbedachtzaam werpen in den politieken strijd. Overigens moet men de resultaten niet overdrijven van deze evolutie der socialisten die aan politiek doen, want de massa der strijders is altijd samengesteld uit twee elementen wier respektieve belangen meer en meer verschillen: sommigen moeten de primitieve zaak vaarwel zeggen en anderen blijven er getrouw aan; de feiten zijn voldoende om een nieuwe uitlezing van individuen te brengen, om hen te groepeeren overeenkomstig hun werkelijke verwantschap. Zoo hebben wij de republikeinsche partij zien verdubbelen, om eenerzijds de opportunisten en anderzijds de socialistische groepen te vormen.

Deze zullen zich wederom moeten verdeelen, hier om hun program te verzachten en het aannemelijk te maken voor de behouders, dèar om hun geest van eerlijke evolutie en oprechte revolutie te behouden. Nadat zij hun oogenblikken van ontmoediging zelfs van skepticisme, gehad hebben, zullen zij „de dooden hun dooden laten begraven" en hun plaats