is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hernemen naast de levenden. Maar zij moeten wel weten dat in elke „partij" de partijgeest woont en dat bij gevolg er solidariteit is in het kwade zoowel als in het goede: elk lid van deze partij wordt solidair voor de fouten, de leugens, de eerzuchtige bedoelingen van al zijn kameraden en meesters. De vrije mensch, die zijn kracht uit overtuiging verbindt aan anderen die ook uit vrijen wil handelen, heeft alleen het recht de dwalingen of misstappen van zoogenaamde kameraden te laken. Hij wil alleen verantwoordelijk zijn voor zichzelven.

VII.

De tegenwoordige werking der beschaafde maatschappij is ons in alle onderdeelen bekend; eveneens het ideaal der revolutionaire socialisten. Wij hebben tevens gekonstateerd dat de vermeende hervormingen der „liberalen" vooraf veroordeeld zijn onvoldoende te blijven en dat in den schok der denkbeelden — het eenige wat ons bezig moet houden, omdat het leven zelf er van afhangt — elk vaarwel zeggen van beginselen noodzakelijk op de nederlaag uitloopt. Nu rest ons het respektieve gewicht der krachten, die in deze zoo wonderbaar saamgestelde maatschappij op elkander botsen, aan te toonen. Het zou er, om zoo te zeggen, om te doen zijn, de strijdende legers te tellen en hun strategische stellingen te beschrijven met de koele onpartijdigheid van militaire attachés, die op wiskunstige wijze de kansen van beide partijen trachten te berekenen. Alleen deze