is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vóór alles het aantal arbeiders te verminderen. Maar wat de ekonomen, de industriëelen zeggen, de revolutionairen kunnen het evenzoo doen, begrijpende dat de harmonie voor het bestaan onder hen geleidelijk den strijd zal vervangen. De wet van den sterkste zal niet altijd werken ten voordeele van het industrieele monopolie. „Macht gaat boven recht, zoo sprak Bismarck na zoovele anderen, maar men kan den dag voorbereiden waarop de macht zal zijn in dienst van het recht. Als het waar is dat de denkbeelden der solidariteit zich steeds meer verspreiden; als het waar is dat de veroveringen der wetenschap eindigen met door te dringen tot in de onderste lagen; als het waar is dat het zedelijk hebben gemeenschappelijk eigendom wordt, zullen dan de arbeiders, die tegelijkertijd het recht en de macht hebben, zich daarvan dan niet bedienen om de revolutie te maken ten voordeele van allen? Wat vermogen de geïsoleerde individuen hoe sterk ook door geld, verstand en list, tegen de vereenigde massa's? De regeeringsmannen, die wanhopen om aan hun zaak een zedelijke strekking te geven, vragen niet meer dan het vuistrecht, de eenige superioriteit die zij wenschen te hebben. Het zou niet moeilijk zijn voorbeelden aan te halen van ministers die niet gekozen zijn om hun militaire roem of hun edele genealogie, om hun talenten of hun welsprekendheid, maar alleen om hun gemis aan angstvalligheid. In dit opzicht stelt men het volle vertrouwen in hen: geen vooroordeel weerhoudt hen voor de verovering der macht of de verdediging van het geld.

In geen enkele moderne revolutie hebben de bevoorrechten hun eigen veldslagen zien leveren. Steeds steunen zij op de legers der armen waaraan zij leeren