is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze sanktie van het algemeen respekt, dat er al zijn waarde aan gaf, verloren. „De koning, het geloof en de wet." J) zei men vroeger. „Het geloof" nu bestaat niet meer en zonder dat verdwijnen de koning en de wet, veranderd in spookbeelden.

IX.

De onkunde vermindert en bij de vereenigde revolutionaire evolutionisten zal de kennis weldra de macht hebben. Dat is het groote feit dat ons vertrouwen schenkt in het lot der menschheid; ondanks de oneindige samengesteldheid der dingen bewijst de geschiedenis ons dat de elementen van den vooruitgang het zullen winnen op die van den achteruitgang. Als men alle feiten van het hedendaagsche leven beschouwt, n.1. die welke getuigenis afleggen van een betrekkelijk verval en die welke integendeel op vooruitgang wijzen, dan kan men konstateeren dat de laatsten het winnen en dat de dagelijksche evolutie ons voortdurend nader brengt aan dat geheel van hervormingen, vreedzame of gewelddadige die men vooraf een „sociale revolutie" noemt en die vooral zal bestaan in de vernietiging van de despotieke macht van personen en zaken en de persoonlijke overmeestering van de voortbrengselen van den kollektieven arbeid.

Het groote feit is het ontstaan van de Internationale der arbeiders. Ongetwijfeld was zij er in kiem sints de menschen van verschillende naties elkander in alle sympathie en voor hun gemeenschappelijke belangen hielpen; zij ontstond theoretisch op den dag waarop de wijsgeeren der XVIIIe eeuw aan de Fransche revolutie

') In het Fransch zijn die woorden, die in klank veel op elkaar gelijken: „le roi, la foi, la loi." Vert.