is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorschreven de afkondiging van de Rechten van den mensch; maar deze rechten bleven slechts een formule en de wetgevende vergadering die ze had toegeschreeuwd aan de wereld, wachtte zich wel ze toe te passen; zij durfde zelfs de slavernij der zwarten in St. Domingo niet afschaffen en gaf pas toe na jaren van opstand, toen de laatste kans op overwinning tegen dien prijs behaald werd. Neen, de Internationale, die door alle beschaafde landen bezig was zich te vormen, werd zichzelve pas bewust in de tweede helft der XlXe eeuw en in de wereld van den arbeid verrees zij; de „heerschende klassen" deden er niet aan mede. De Internationale! Sints de ontdekking van Amerika en het omzeilen om de aarde, is er geen belangrijker gebeurtenis in de geschiedenis der menschen. Columbus, Magelhaën, El Cano hadden het eerst de materieele eenheid der aarde vastgesteld, maar de normale toekomstige eenheid, die de wijsgeeren verlangden, kreeg pas een begin van verwerkelijking op den dag waarop Engelsche, Fransche en Duitsche arbeiders, het verschil van oorsprong vergetende en elkander begrijpende ondanks het verschil van taal, zich vereenigden om slechts één en dezelfde natie te vormen met minachting voor alle respektieve regeeringen. Het begin was klein: ternauwernood wareneenigeduizenden in die vereeniging gegroepeerd, de primitieve cel der toekomstige Menschheid, maar de geschiedschrijvers begrepen het groote gewicht der gebeurtenis die plaats had. En van de eerste jaren van haar bestaan af, gedurende de Kommune van Parijs, kon men door de omverhaling der Vendömezuil zien dat de denkbeelden der Internationale levende werkelijkheid waren geworden. Ongehoord tot dat tijdstip mag