is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ongelijk te hebben, geeft toe aan de majesteit van het ware of ook wel aan den druk der openbare meening. Bij verschillende kleine stakingen waarbij de belangen slechts een klein kapitaal uitmaken en waar de eigenliefde der machtige finantiebaronnen geen gevaar loopt gekwetst te worden, behalen de arbeiders een 'gemakkelijke zegepraal: soms zelfs is een eerzuchtige konkurrent niet verschoond zoodat een kollega die hem hinderde, een poets werd gestoofd en dat hij doodelijk overhoop ligt met zijn arbeiders. Maar als het erom te doen is om aanzienlijke strijdpunten waarbij groote kapitalen op 't spel staan en de korpsgeest alle energie vereischt, laat het groote verschil van bronnen tusschen de strijdende machten de armen, die alleen beschikken over hun spieren en hun goed recht, niet toe op de overwinning te hopen tegen een verbond der kapitalisten. Deze kunnen hun weerstandsvermogen tot in het oneindige doen aangroeien en beschikken buitendien over alle bronnen van den staat en over den steun van alle transportmaatschappijen. De jaarlijksche statistiek der stakingen leert ons met onverbiddelijke cijfers dat deze ongelijke botsingen steed» meer eindigen met de verplettering der stakende arbeiders.l) De krijgskunde van dit soort oorlogvoeren is overigens wel bekend; de chefs van

werkplaatsen en maatschappijen weten dat zij in zulke

gevallen vrijelijk beschikken kunnen over de kapitalen

•) Wï oordeelen niet zoo ongunstig over de werkstakingen en meentn integendeel dat de statistiek der werkstakingen ons leert, 1°. iat ongeveer een derde eindigt met een volledige zegepraal, een derde met een volledige nederlaag, terwijl het derde

derde eindigt met een schikking waarbij de arbeiders toch altijd

wat winner- Dit einde is niet zoo ongunstig en wanhopig als