is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dit zonder onkundig te zijn dat de brigades der gendarmerie, uit alle naburige steden telegrafisch opgeroepen, zich op het plein der stad groepeerden, om hun slag te leveren en misschien te fusileeren; maar zij wisten ook dat hun daad om de hand te leggen op de fabriek, het werkelijk kollektieve eigendom, geroofd door het kapitaal, niet vergeten zou worden door hun broeders in den arbeid zoowel als in het lijden. Zij offerden zich dus op voor het algemeen welzijn en duizenden menschen zwoeren dit voorbeeld te volgen. Is dat niet een gedenkwaardige datum in de geschiedenis der menschheid? Dat is een revolutie in de edelste beteekenis van het woord; overigens als die revolutie de macht aan haar zijde had gehad, zij zou er niettemin toch absoluut vreedzaam om gebleven zijn.

De groote vraag is maar om te weten of de moraal der arbeiders zulke daden veroordeelt of rechtvaardigt. Als zij meer en meer tot de overtuiging komt dat zij ze goedkeurt, zal zij overeenkomstige sociale daden te voorschijn roepen. De metselaar zal de woning opeischen die hij maakt, evenzoo zal de wever de stof nemen, door hemzelven geweven en de landbouwer zal de hand leggen op het voortbrengsel der voren in den grond. Dat is de hoop van den arbeider gelijk het de vrees is van den kapitalist. Eenige wanhoopskreten hebben zich doen hooren in het kamp der bevoorrechten en sommigen hebben reeds hun toevlucht genomen tot de sterkste maatregelen. Zoo is de beruchte fabriek van Homestead in Pennsylvanië gebouwd als een citadel met alle middelen van verdediging en beteugeling tegen de arbeiders die de moderne