is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid, een simpele platonische manifestatie, een woord van vereeniging.

De patroons en regeeringen, in werkelijkheid geholpen door de socialistische chefs zeiven, hebben dit voorspellende woord gemaakt tot een waardelooze formule. Toch hadden dit woord, deze vastgestelde datum een beteekenis gekregen, episch door hun algemeenheid.

Elke andere onvoorziene, spontane, plotseling opkomende leuze kan nog verrassender uitkomsten opleveren. De macht der deugden d.w.z. het geheel der ekonomische voorwaarden, zal ongetwijfeld voor de eene of andere zaak, naar aanleiding van eenig feit zonder groot belang, een der krisissen te weeg brengen, die zelfs de onverschilligen aanpakt en ze zullen plotseling die geduchte energie zien ontwikkelen, die opgestapeld ligt in het hart der menschen door het verkrachte gevoel van rechtvaardigheid, door het onverzoenlijk lijden, door den onverzadelijken haat. Elke dag kan ons zoo'n gebeurtenis brengen. Het wegzenden van een werkman, een plaatselijke staking, een toevallige moord kunnen de aanleiding zijn van de revolutie: het gevoel van solidariteit wint steeds meer en elke plaatselijke rilling kan de menschheid aan het waggelen brengen. Eenige jaren geleden had men een nieuwe vereenigingsleuze in de werkplaatsen, te weten: Algemeene Werkstaking. Dat woord scheen zonderling, men vatte het op als utopie, een hersensschim, maar men herhaalde het luider en nu weerklinkt het zoo sterk dat de wereld der kapitalisten er menigmaal om beefde. Neen, de algemeene werkstaking is niet onmogelijk. Engelsche, Belgische, Fransche, Duitsche, Amerikaansche, Austra-