is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar hij weet goed dat de Perzen de muren der staa

beklauteren. .. ,

Evenals de artist die steeds aan zijn werk denkt het geheel in zijn hoofd heeft voordat hij schrijft of schildert, evenzoo ziet de geschiedschrijver vooraf de sociale revolutie; voor hem heeft zij plaats gehad. Wij echter zullen ons niet laten verlokken door illusies: wij weten dat de eindzegepraal ons nog heel wat bloed, heel wat vermoeienissen en angsten zal kosten. Op de Internationale der verdrukten antwoordt een Internationale der onderdrukkers. Vakvereenigingen organiseeren zich door de heele wereld om alles te bemachtigen, voortbrengselen en voordeelen, om alle menschen in te deelen in één groot leger van loonwerkers. En deze vakvereenigingen van milliardairs en spekulanten, besnedene en onbesnedene, zijn absoluut zeker dat zij door de almacht van het geld te hunner beschikking hebben de regeeringen en hun gereedschappen van onderdrukking: leger, magistratuur en politie. Zij hopen buitendien dat door de slimme oproeping van rassenen volkrenhaat zij erin zullen slagen om de menigte die uitgezogen wordt te houden in dien toestand van patriotische en nietige onkunde die de slavernij in stand houdt. In waarheid al die oude twistpunten, die tradities van oude oorlogen en die hoop op wraak, die illusie van het vaderland met zijn grenzen en gendarmes, en de dagelijksche ophitsingen der beroeps-chauvinisten, soldaten of journalisten, dit alles voorspelt ons nog veel moeite, maar wij hebben voordeelen die men ons niet kan ontnemen. Onze vijanden weten dat zij een noodlottig werk najagen en wij weten dat het onze goed is, zij