is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verachten elkaar en wij beminnen elkaar; zij trachten de geschiedenis terug te doen gaan en wij houden gelijken tred met haar.

Zoo breken de groote dagen aan. De evolutie heeft plaats gehad, de revolutie kan niet uitblijven. Overigens voltrekt zij zich niet onophoudelijk onder onze oogen door veelvuldige schokken. Hoe meer bewust de arbeiders, die het sterkste in aantal zijn, zullen zijn van hun kracht hoe gemakkelijker en vreedzamer zullen de revoluties wezen. Eindelijk zal alle oppositie moeten toegeven en zelfs zonder strijd toegeven. De dag zal aanbreken waarop de evolutie en de revolutie die elkaar onophoudelijk opvolgen, van den wensch tot een feit, van de gedachte tot een werkelijkheid, zich zullen oplossen tot één en hetzelfde verschijnsel. Zoo werkt het leven in een gezond organisme, het leven van een mensch evenals dat van een wereld.