is toegevoegd aan uw favorieten.

Preeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In uw licht zien wij licht.

Ps. 36 : 106.

In uw licht zien wij licht" - do vrome dichter wil zeggen: als uw licht, God! ons bestraalt, vliedt alle duisternis en is het overal licht voor ons; dan bezitten wij blijmoedigheid en vertrouwen, tevredenheid en lust om te leven en te werken, moed om gevaren en beproevingen te gomoet te treden; in onze taal: „een godsdienstige beschouwing van leven en

lot maakt alles licht:

„Uw licht, der geesten eeuw'ge zon.

Doet eerst ons 't licht aanschouwen.'

Het is een feit, dat wij allen bij ervaring kennen: hoe wij de dingen zien, hangt af van het licht, waarin

wij ze zien. Gaat een schilderijen-museum bezichtigen

bij donkere, bewolkte lucht en gij hebt niet de helft van het genot dat gij smaken zoudt, wanneer liet volle licht door de hooge vensters in de zalen stroomde. 'tWas te donker, zegt ge, — terecht — om er het mooie van te genieten. Ga eens hier staan, zegt een kenner, die met u voor een schilderstuk staat, zoo valt het licht beter, hier ziet gij 't goed. En gij bemerkt, dat inderdaad de indruk een gansch andere is, nu gij

het in het ware licht ziet.

Welk een verschil is er ook tusschen een landschap mét en zonder licht! Dof en koud en eentonig bij gedekte lucht, begint alles te leven en te glanzen en is er oneindige vèrscheidenheid, zoodra het zonlicht 't geheel met zijn stralen overgiet of hier en daar