is toegevoegd aan uw favorieten.

Preeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weest met het uitdeelen van liaar geluksgaven en heeft zij, schijnt het, haar troetelkind overladen inet wat een mensehenhart maar begeeren kan — en er is oen gedrukte stemming, weinig levensvreugde, ontevredenheid soms en alle teekenen zijn aanwezig, dat hier geen levensbevrediging is.

Koning Achab kan de wijngaard van zijn buurman niet krijgen en dit onbelangrijke feit maakt hem zóo ongelukkig en gramstorig, dat hij „op zijn bed ging liggen, zijn gelaat afwendde en niet at' ; en Paulus werd, terwijl hij bezig was een werk der liefde te verrichten, in de gevangenis geworpen en lnj zong psalmen in den nacht. Saul ziet op t laatst zijns levens gevaren naderen en wordt zöö bevreesd, dat hij een toovenares te hulp roept om raad te verkrijgen en 'twas misschien een jongere tijdgenoot van hem, die zong: „al bezwijkt mijn vleesch en hart, God is voor eeuwig de rotssteen van mijn hart en mijn deel."

De één vloekt zijne vijanden en acht zich verongelijkt, wanneer zijne plannen worden bemoeilijkt en zijne wenschen niet terstond worden vervuld — en Jezus bidt aan het kruis voor zijn vijanden en buigt willig zijn hoofd met een: „niet mijn wil, maar uw wil geschiede, Vader!" - Wat zien wij menschen het leven en ons lot toch in een verschillend licht!

Nu is er tegenwoordig niet te veel van dat blijde innerlijke licht, dat wereld en leven schoon en gelukkig maakt. Voor velen zijn zij dof en droefgeestig genoeg! Men pleegt dit aan den tijdgeest toe te schrijven en die tijdgeest, • 't is waar —, gericht op 't genieten en geld verdienen, zich openbarend in een