is toegevoegd aan uw favorieten.

Preeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17

„zal er weder zijn en wat gebeurd is, dat zal weder „gebeuren; er is niets nieuws ouder de zon. Is er „iets, waarvan men zou willen zeggen: zie dit is iets „nieuws, het is er al lang geweest, in een tijd, die „ver achter ons ligt." Voor wie zulke duisternis in hun zielen hebben staan twee wegen open: zij kunnen zich werpen in de armen der lichtzinnigheid en eten en drinken en vx'oolijk zijn tot de dood hen verlost, want zóó te leven is een hel; of zij worden pessimisten, die al de bitterheid van hun onbevredigd arm hart uitstorten over het schoone leven Gods en over hun medemenschen. Wat is alles donker rondom — omdat het zoo donker is van binnen!

Zij kunnen in het werken en streven, dat de wereldgeschiedenis ons vertoont, niets anders zien dan een worstelperk van zonde en egoïsme. Zij zien slechts den harden strijd van allen tegen allen; zij wijzen met satanisch genoegen op al het bloed en al de tranen, op al de twisten en op al de onbeschiijilijke smart door het veel geplaagde menschdom bewerkt en geleden; en behalve dat zij niets zien van de onwrikbare trouw en de oprechte waarheidsliefde, die nimmer nog zijn gedood, maar altijd in stilte hebben gebloeid, vermogen zij niet te zien ook het doel, dat zóó benaderd wordt; want zij gelooven niet aan ontwikkeling en aan vooruitgang en dat er een lijden is om der gerechtigheid wille, dat zalig is; dat er martelaren zijn by menigte, die hun lot niet zouden hebben willen ruilen voor welk ander lot ook — dat is voor hen iets volslagen onbegrijpelijks, wijl zij het licht in zich missen, dat alleen deze dingen aan ons openbaart.

Is de wereldgeschiedenis niet dan een tafereel vol