is toegevoegd aan uw favorieten.

Preeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die met den Allerhoogste Qp tamelijk vertrouwelijken voet staat. ✓

Darwin's leerlingen weten niet minder. Trotsch en overmoedig geworden door de verrassende uitkomsten van hunne onderzoekingen tier laatste halve eeuw, zien zij voor een goed deel mot verachting, althans met een glimlach van meerderheid neder op wie nog aelooven, waar immers te weten valt. Al zijn er ook

O i t

nu nog enkele onopgeloste zaken — dat is maar een kwestie van tijd. Eenmaal zal het heelal verklaard zijn, zullen wij zijn ontwikkeling kunnen volgen van stap tot stap alle eeuwen door tot op den dag van heden. De stof heeft mettertijd geen raadselen meer en de zoogenaamde geest zal dan wel gebleken zijn een eigenschap te wezen der stof. Gelijk deze kleur en uitgebreidheid heeft en gewicht, zal zij ook geest en leven kunnen voortbrengen uit eigen kracht, zooals de lever gal afscheidt. En dan is alles gereed. Als de rijke man in de gelijkenis gaat de geleerde mensch dan nederzitten in het groote huis der schepping, waarvan hij ieder hoekje kent en iedere inrichting verstaat en hij zal, stel ik mij voor, nog slechts behagen scheppen in de wereld en het leven zooals een technicus genoegen vindt in een groot werk, een uurwerkmaker in een chronometer.

Zoo raken ook hier de uitersten elkaar wederom; het dogmatisch kerkgeloof en het ongeloof, zij kennen niet ten deele, zij kennen volledig.

Als wij bij de genoemde nog een derde richting voegen, welke zegt: gij kunt van het wezen der dinin 't geheel niets weten, het bovenzinnelijke blijft voor U, o mensch, een volkomen gesloten boek, het wezen