is toegevoegd aan uw favorieten.

Preeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

velen aangehangen, nis He wijsheid, welke rust en vrede brengt in het leven.

Leven is lijden — ziedaar in twee woorden Buddha's beschouwing van het menschenbestaan. „Geboorte is smartelijk, verval is smartelijk, dood is smartelijk. Vereenigd te zijn met wat ons mishaagt is smartelijk en gescheiden te zijn van wat ons behaagt is dit evenzeer; iedere onvervulde wensch is smartelijk kortom heel het menschelijk bestaan is lijden van de wieg tot aan het grafziedaar 'de melodie, die heenruischt door der Buddhisten levensliederen. Imi de rust voor de geplaagde menschenziel vond nu onze wijze in het leven van den monnik, die afstand had gedaan van alle begeerte en van het leven niets meer vroeg. Het ideaal van een heilige was hem de mensch, die alle banden had verbroken, welke hem nog aan het bestaan konden hechten en die nu voortleefde zonder liefde, zonder haat, zonder blijdschap. zonder smart, onverschillig en onbewust, onverstoorbaar kidm. den dood afwachtend als het ik mag nog niet eens zeggen zalig — einde van zijn lijden.

Hij had zich doordrongen van de nietigheid en waardeloosheid van alle dingen, van vreugde en leed, van schoonheid en afzichtelijkheid, van geluk en ongeluk, zonneschijn en duisternis, leven en dood en rust verwachtte hij alleen in het niet-zijn en hot streven daarnaar was de weg des hei Is, dien hij verkondde. Gelukkig de mensch, die niet meer is en geen bewustzijn meer heeft noch ooit weer krijgen zal van de lasten des levens!

Ziedaar de levensbeschouwing, welke onder ons,