is toegevoegd aan uw favorieten.

Preeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar men zegt, zoovele aanhangers lieeft; ziedaar de kern van een godsdienst, dien sommige Christenen stellen boven hun eigen, hoewel de zedeleer die hij predikt bij diepere kennismaking op verre na niet op één lijn kan staan met de Christelijke ; ziedaar de godsdienst zonder God, waarmee in onze dagen velen coquetteeren — meer kan ik het niet noemen, want zij maken er juist zooveel ernst mee als overeenstemt mot hun eigen wenschen en hun eigen vaak zeer sterk gehecht zijn aan het leven.

Er moge waarheid schuilen in do prediking, dat de mensch zijn geluk vermeerdert, die zich losmaakt van vele wereldsche zaken — de rust van den pessimist is met dat al niet die wij begeeron, want het is de rust van het graf. Zijne prediking verheft niet, maar drukt neder; hij geeft geen antwoord op onze vragen, maar wenscht dat wij 't vragen zullen nalaten, omdat het antwoord ons onverschillig is geworden.

Naast den pessimist, die naar 't verre Oosten zijne verlangende blikken richt, staat op de fatalist, de noodlotmensch die, als hij wil, zich beroepen kan op Arabië's profeet Mohammed. Ook deze trad op met de belofte van rust te zullen brengen aan menschenzielen.

Berusting, doffe, werkelooze, willooze berusting is 't geneesmiddel, dat hier aanbevolen wordt. „Wat komen moet, komt toch; de mensch kan daar niets voor noch tegen doen. Als zijn stervensuur nog niet geslagen is kan hij zich veilig blootstellen aan 'svijands kogels of aan besmettelijke ziekten, hij kan vergif innemen zelfs — t zal hem niet deren, terwijl aan