is toegevoegd aan uw favorieten.

Preeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

don anderen kant de doodsengel hem zeker achterhaalt, wanneer zijne nro daar is, al omgeeft hij zich met allo maatregelen van voorzorg .

't Zij deze leer gepredikt wordt door Allah's grooten profeet; 't zij door Calvinisten, die van voorbeschikking van genade en oordeel spreken; 't zij door anderen, die geen God kennen dan het blinde Noodlot — altijd spreidt zij een droefgeestige tint over het leven en do stemming, die zij kweekt, is alles

behalve een blijde.

Wel drukt ook zij inderdaad een deel uit van onze gemoedservaring, daar zij op de grootheid van God Tn 's mensclien onbeduidende kleinheid den vollen nadruk legt (of volvoert Hij niet Zijne plannen zonder te vragen naar onze wenschen en beschikt Hij niet vrijmachtig over ons en al liet onze ?) maar de rust, welke het fatalisme predikt is toch de rust niet, welke duurzamen vrede geeft aan onze zielen, want 't is de rust van het lastdier, dat zich gewillig de pakken laat opladen of van den gevangene, die weet, dat de wanden van zijn cel te dik zijn en de deur te v/èlgegrendeld, dan dat eene poging om te ontsnappen kans van slagen zou hebben.

Nog altijd staat de Christus daar en hij herhaalt zijne belofte van rust te zullen geven aan de zielen. Zal hij de medicijnmeester kunnen wezen, dien t vermoeide en belaste menschenkind zoekt? Welke is die rust, die hij aanbiedt? Het is de rust van het geloof: van het geloof in Gods oneindige en ondoorgrondelijke liefde; van het geloof, dat niet willoos en droef o-eestig ons doet bukken onder het onvermijdbaar lot