is toegevoegd aan uw favorieten.

Preeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik zeide, dat de vereeniging zich had gericht tot de vrijzinnige gemeenten. Mij dunkt er is iets dat ons prikkelt in de overweging, dat inderdaad de orthodoxie ons op het gebied der filanthropie vaak beschaamt.

Want dat zoo !

Daar is altijd geld te krijgen voor deze dingen. Het getal liefdadige stichtingen, vereenigingen, is

daar inderdaad zeer groot.

En wij veroordeelen dat niet alleen niet, maai het wekt bij mij althans vaak eene heilige jalouzie. Hoe komt dat toch zoo ?

Toch zeker niet omdat ons beginsel ons zou hinderen bij ons liefdewerk ? Het tegendeel is waar!

De gelijkenis van den barmhartigen Samaritaan wordt door ons allen geroemd en wij zijn zelfs soms geneigd te meenen, dat Jezus daar spreekt juist geheel in onzen geest. De Samaritaan toch vraagt niet naar de belijdenis van den ongelukkige, die ligt aan den kant van den weg met wonden overdekt; hij vraagt niet naar het kerkgenootschap, waartoe deze behoort — maar hij helpt, omdat hij menscli is, de ongelukkige. Juist zoo redeneeren en gevoelen wij. En waarom is dan de orthodoxie vaak in daden rijker ?

Hoe het zij: hier is een goed werk goed begonnen door de Vereeniging tot Steun. In de drie doorgangshuizen der vereeniging in Gelderland leven de kinderen als in groote gezinnen en ondervinden zij eene liefderijke behandeling, als nog nooit te voren, de armen! Menigmaal blijkt het, dat de aard deikinderen goed is, en dat dus ook hun gediag goed is, wanneer zij maar uit hunne omgeving zijn weggevoerd.

O