is toegevoegd aan uw favorieten.

Preeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lingen het eerste vlekje werpen op die vlekkelooze ziel ?

De ouders toch wel niet!?

En dan nog dit: Kinderen tot volwassenen opgegroeid, zullen nog iets anders noodigliebhen dan fortuin en verstandelijke ontwikkelingen slimheid in zaken.

G ij weet niet, wat de toekomst uw kind zal brengen, maar gij weet, hoop ik, wel bij ervaring, hoe die toekomst in elk geval zegen brengt, als wij haar aanvaarden met een vroom gemoed.

De smart zal vroeg of laat het leven van uw kind bereiken; smart waartegen geen schatten der aarde bijstand bieden en die reeds menig leven hebben doen ondergaan in bitterheid of moedeloosheid.

Zal uw kind dan van u hebben meegekregen het groot vertrouwen en het bergenverzettend geloof, dat hem met berusting leert zeggen: „uw wil geschiede"; zal uw kind van u hebben geleerd te bidden en aan uw eigen leven gezien hebben, dat er een gemeenschapsleven met God is, waardoor de smart verhinderd wordt het levensgeluk te verwoesten?

Vroeg of laat zal ook de zonde haar macht beproeven op het leven van uw kind. De hartstochten zullen opstaan, de zelfzucht zal steeds meer eischen stellen, het kind zal op den tweesprong des levens komen, waar het in vrijheid kiezen moet tusschen goed en kwaad. Zal uw kind dan liefde en geestdrift voor het goede genoeg van u hebben meegekregen om tot satan te spreken: „ga achter mij!" en om alle verleiders te woord te staan met een: „ik zal God meer gehoorzamen dan de menschen", en zal de liefde zijner ouders hem het beeld kunnen wezen en blijven