is toegevoegd aan uw favorieten.

Preeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier allereerst een kring van menschen te vinden, die hart hebben voor 't godsdienstig leven. Gij hebt mij als christelijke gemeente geroepen, om u het evangelie te verkondigen en uwe kinderen te onderwijzen. Maar dan mag ik ook veronderstellen, dat deze dingen u ter harte zullen gaan. Anders zou mijn arbeid onder u reeds van te voren tot onvruchtbaarheid zijn gedoemd. Gesticht wordt alleen wie zelf religiens gestemd is. Gelijk een, die geen zin bezit voor natuurschoon, oen landschap door zal wandelen zonder getroffen te worden door zijne schoonheid, terwijl hetzelfde landschap een ander hoog genot verschaft — zoo zal ook de een Gods nabijheid speuren, waar een ander ongeroerd voorbij gaat. Van de stemming, van den toestand des gemoeds hangt het af of wat de mensch hoort, aanschouwt, ondervindt,bij hem eene godsdienstige aandoening zal te weeg brengen, ja dan neen. Om gesticht te worden, is er ja! iemand noodig of iets dat stichten kan — maar nog veel meer iemand die gesticht kan en wil worden.

Wie hier ter kerk komt om een mooie rede te hooren, zal zeker dikwijls teleurgesteld naar huis gaan, (ik voorspel het hem of haar); wie hier komt om met zijne ziel God te zoeken en Zijne nabijheid te gevoelen, heeft maar weinig noodig om zijn doel te bereiken.

En 't zelfde geldt voor 't godsdienstonderwijs : als er in het huisgezin, waaruit de leerling komt, geen vroomheid woont; als daar, om zoo te zeggen, geen godsdienstige atmosfeer is om in te ademen, geen religieuze toon wordt aangeslagen — dan zal een enkel uur onderwijs in de week weinig kunnen doen.