is toegevoegd aan uw favorieten.

Preeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons reeds schouderophalend murmureeren: Eere zij God? Ja — in onzen tijd en in ons vaderland zelfs wordt God wel geöerd . .. met do lippen wel te verstaan ! Het Heere-Heere-roepen heeft geen einde ! Maar helaas moet dat Heere-Heere-roepen vaak dienen tot zeer lage doeleinden; 't is niet uit eerbied voor den hoogen God altijd, maar om er de groote menigte door te winnen en er door op 't regeeringskussen te blijven. Eere zij God ... ach ziet, hoevele menschen er leven zonder God, hoe Zijn naam wordt gesmaad, hoe er zelfs twijfelend wordt gevraagd: of God wel eerbiedwaardig is ? God is liefde — predikte Christus — en rondom ons is smart en pijn zonder einde. In de natuur wordt naast veel zorgende liefde en wreedheid in den strijd om het bestaan, meestal een strijd op leven en dood, opgemerkt, die ons voor groote vragen plaatst. Jong en oud, schuldigen en onschuldigen, genieën en idioten worden gelijkelijk met wel en wee overstelpt... en dan te gelooven, dat God ook den geringste onzer zou gedenken, en dat de haren van ons hoofd zouden zijn geteld, dat er geen muschje zou ter aarde vallen zonder Zijn wil!

Er is veel blij geluk, veel voorspoed en zonneschijn rondom ons in de menschenwereld — maar onmiddellijk daarnaast een ontbering, een overvloed van martelaren ... en noch het nut, noch het doel van het lijden is ons bekend ! De edelsten en besten onder ons worden weggerukt — de ellendigsten leiden een leven van weelde en blijdschap ... Waartoe zouden we met deze opsomming voortgaan: iedereen ziet deze dingen en heeft zich pijnigend afgevraagd : waartoe dat alles ? Is God er — en is Hij eerbiedwaardig ?