is toegevoegd aan uw favorieten.

Preeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het weet en dat in Zijne hand alle dingen veilig zijn.

Er geschiedt ook zooveel dooi' ons met de beste bedoelingen, terwijl wij tevergeefs omzien naar de vruchten van onzen arbeid en van onze liefdevolle zorgen — maar geen nood! Gods wet is onveranderlijk: elk zaad brengt eenmaal, op Gods tijd, vrucht voort naar zijnen aard. — Laat ons uitstrooien in dat vertrouwen ons zaad ... en hot groeien en bloeien en vruchten voortbrengen willen wij vertrouwend overlaten aan God!

En zoo staan wij dan nu dra op een scheidingslijn en wij werpen een blik op 't onbekende land dat ons wacht. . . Broeders en zusters, wie wij ook zijn en hoe ook ons lot zij . . . wij willen het betreden met goede hoop in het hart: God die ons tot dusverre geleidde, zal ons ook straks niet verlaten!

Weldra, wie weet het, staan wij op nog veel ernstiger scheidingslijn, maar wat nood: ook in datgroote onbekende land heerscht Hij, want wie zou daar anders regeeren?

Alle vleesch is gras, zeide de oude profeet Jezaia reeds, en wij willen met dat bemoedigende woord onze oudejaarsavondoverdenking besluiten — alle vleesch is gras, al zijne heerlijkheid der veldbloem gelijk: het gras verdort, de bloem verwelkt; maar het woord van onzen God houdt eeuwig stand.

AMEN.