is toegevoegd aan uw favorieten.

Preeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Inleiding Bladz. 7

Als het licht van den Godsdienst ons bestraalt ' »

Wij kennen ten deele 27

De rust, die Christus geeft „ 43

Eerbied voor uwe kinderen „ 61

Intreepreek • n 77

Kerstfeest r 95

Oudejaarsavond „111