is toegevoegd aan uw favorieten.

Strijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn het niet ongeloovigen, maar zij, die zich christenen noemen."

„Dat stem ik je direct toe, maar al zijn er veel christenen, die hun Heer en hun naam onteeren, er zijn er ook veie, wier leven van Hem getuigt."

„Ja, gelukkig, want ze zijn een steun voor anderen," en ze dacht aan den invloed, dien Basser als christen op haar had gehad.

„Een sterke aansporing om trouw te zijn, niet waar?"

„Ja dominee."

Ze bleef een poosje ernstig in den tuin staren, waar Gerda een eindje verder in de schaduw speelde.

Basser vreesde, dat „Vragensmoede" haar toch verontrustte en wou haar gaarne helpen.

„Wat vind je van Huberte, Lena?"

„Een sterk karakter, dat staat als anderen vallen, dat zich zelf overwint in den strijd voor haar gekozen Heer, maar.... geknakt door een te zwaren last. Ik begrijp haar vraag, haar laatste, maar al te goed. Er zijn zooveel raadselen. Waarom moest zij zoo gestraft worden, gebroken worden ? Ze had toch haar heele leven gegeven voor de zaak van haar Meester."

„Nee, op haar „waarom", kan ik een antwoord geven, ik behoef er waarlijk niet naar te zoeken. Huberte heeft ook mij geboeid. Toen ik aan 't einde was, had ik haar toe willen roepen: Arme Huberte, je hebt gedwaald, onwillig ben je niet geweest, dat toonen de offers, die je bracht, maar je hebt gedwaald