is toegevoegd aan uw favorieten.

Strijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en daarom komt het over je, dat groote leed, omdat God je liefheeft en zijn dwalend schaap thuis wil brengen, dat is het daarom.

Huberte was sterk, maar.... hard.

Ze boog ook niet, toen God tot haar kwam in

beproeving, ze brak.

Als ze gebogen had, zou ze zachter geworden zijn en Liefde geleerd hebben, want die had ze niet.

Geloof je niet Lena, dat God ons door smart week maakt om ons te buigen?"

Lena zag hem aan, hij had met gloed gesproken, ze voelde zijn medelijden voor Huberte. Zijn laatste woorden waren ernstig. Van hem, was het geen oppervlakkig: „Het zal wel om bestwil zijn, dat van geen ervaring getuigt. Van hem, die zelf stil was geweest, stil-overgegeven onder een slag, die pijnlijk genoeg was geweest om ook hem het bitter verwijtend: „Waarom" in het hart te doen opkomen. Van hem klonken die woorden haar als heilige overtuiging uit ervaring.

„Ja ik geloof het ook," antwoordde ze ernstig en ze dacht terug aan het diaconessenhuis. Ze had ook iets ervaren, al was het niets bij, wat hij had doorleefd.

„Als Huberte tot mij kwam met haar wanhoopsvraag, dan zou ik haar vragen: „Heb je je werkelijk gegeven, heb je werkelijk je Heer boven allts gekozen ? Mag Hij je alles ontnemen, eer, vrucht van je arbeidmet-hart-en-ziel, je man, je kind, en kun je Hem dan toch lief hebben en Zijn wil willen ?