is toegevoegd aan uw favorieten.

Strijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

In blijmoedige geestdrift hadden ze het offer gebracht en waren de gevierde dominee en zijn vrouw

vertrokken. In de sterkende zekerheid hunner roeping hadden ze elke bede om te blijven, hoe lokkend ook, afgeslagen; hadden ze wel onder tranen, maar toch met volle bereidheid vaarwel gezegd, voor goed vaarwel aan zooveel, dat een behoefte was geworden, omdat het in hun leven was vastgegroeid.

Met verlangen waren ze de nieuwe taak te gemoet gereisd. Het was Elise een reiner genot de dorpspastorie met eenvoudige gezelligheid te kleeden dan toen ze de rijke meubels had geschikt in de stadsvilla. Haar gevoel zei haar, dat ze den Heivelders een Heivelder moest zijn, dat ze door overbluffende weelde de arme dorpers buiten zou houden en dat was het niet, waarvoor ze kwamen. Ze wilde omgaan met hen, niet neerbuigen van uit haar hoogheid tot wie broeders en zusters waren. Ze wilde wonen onder hen en niet als een apart menschenpaar in een leven van het-er-van-te-nemen boven hen tronen.

Wel teekende de geheele inrichting van het huis een fijnen artistieken geest maar imponeerende deftigheid was met opzet gemeden. De huiskamer, waar Ammerberg het liefst zijn gemeenteleden ontving om ze vrij als vrienden te laten binnenkomen in het leven van zijn gezin, droeg een streng eenvoudig karakter.