is toegevoegd aan uw favorieten.

Strijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heer leven, onze Zender zal ons geven de kracht Zijns Geestes. Wij meenden, dat we kwamen als een zegen voor Heiveld, maar Heiveld kan ook een zegen zijn voor ons. Het hangt van ons af, de beproeving een loutering te doen zijn. We moeten nog veel leeren, voor we het vaatje kunnen zijn, waarvan Sankey zingt."

„„'t Was klein en broos en ledig,

't Lag nutt'loos op zijn pad.""

antwoordde Elise in gedachten.

„Juist omdat het leeg was, kon de Heer het gebruiken om de welkende bloemen Zijner gaarde te begieten."

„'t Was slechts een aarden vat."

In zich zelf volgde ze den gang van het lied en liet de gedachte op zich inwerken. „Ja," sprak ze eindelijk luid,

„„Ik blijf dicht bij den Meester

En ledig wil ik zijn,

Misschien mag ik dan eenmaal Hem ook ten dienste zijn.""

„We zijn als van zelf naar Griet gedwaald; even binntnioopen, Lies?"

„Hè, zijn we hier al, ik heb in mezelf gezien en niet naar buiten gekeken. Ja, even naar Griet, die is, zooals ik mij al de Heivelders had geidealiseerd."

Griet was als altijd vroolijk verrast, toen ze dominee en mevrouw haar paadje op zag komen.