is toegevoegd aan uw favorieten.

Strijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

avondzon viel over het groepje, een schuine rosse straal schoot door de schaduw onder den kastanje en zonnevlekjes vlinderden over den grond. Genietend van het niet-te-hoeven-werken enhetop-zijn-Zondagschzijn zaten ze te keuvelen en praatten over het gewas, dat dit jaar al bijzonder voordeelig was geweest en de appelboomen, die gestut moesten worden.

„De herfstcalvien'n ziend met kermse wal riepe Haerm," zei Teun.

„Jao, dat kón wal," antwoordde Harm en keek Dina aan.

„Kom ii dan help'n plukk'n," vroeg ze.

„Wisse, maer dan mus dów ook in dn boom."

„Dat wi'k wal, 'k kan der ook wal in klimm'n."

„Dów ziens der rad genóg tóe," plaagde Dika.

Hofluuk's Ziene en haar zuster, die bij haar te gast was, kwamen voorbij wandelen.

„G'n aovend te hoope," J) klonk vriendelijk haar groet.

„G'n aovend, mu'j zoo veurbii gaon, kom efkes bii oens kuieren." 2)

Anneke wilde stoelen halen, maar Harm sprong gauw op en nam ze haar uit de hand.

„Jao, bliewt 'n zetjen 3) bii oens; wée hadd'n 't juust over de calvienen, dée zitt dan toch zoo naar 4) vol, 't is 'n lus, der zit wal derdehalf mudde op.

„Dan mós ii 'n boom achter in 'n hof es zeen, da's nog slimmer, 'k Heb ne nog nooit zoo vol ehad, wii mut temet es efkes gaon kiek'n."

') te zamen, 2) praten, 3) poosje. 4) erg.